SKUTECZNA NAUKA PROGRAMOWANIA
od przedszkola do matury

Zgodnie z nową Podstawą Programową
KONKURSY Baltie.NET
Szkół 4896
Naucz. 7667
Uczniów86505
Baltie 3 za darmo dla wszystkich szkół, nauczycieli oraz uczniów w domu
 

HOME > POMOC

Zmiana szkolnego koordynatora...


Baltie 3 - jak poprawić porysowane banki przedmiotów w Baltie 3 lub ponownie zainstalować program?
 1. Usunąć uszkodzone pliki (systemy Windows 7/8/10):
   Proszę znaleźć w komputerze poniższy folder i go usunąć:
      C:\Users\Uzytkownik\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\SGP Systems\SGP Baltie 3\
           gdzie Uzytkownik jest nazwa uzytkownika (sprawca komputeru itp.).
   Uwaga! Jeżeli foldery \AppDate\Local\VirtualStore nie są widoczne, trzeba ustawić w ustawieniach eksplorera, aby były widoczne.
 2. Odinstalować program Baltie (też skasować folder SGP Systems z VirtualStore - patrz wyżej) oraz sprawdzić, czy na komputerze nie ma już żadnej wersji lub plików Baltie (szukaj baltie*.*).
 3. Pobrać i zainstalować nową wersję Baltie (3.0.71.121), która już chroni standardowe banki przed porysowaniem.

Baltie 3 - błąd podczas biegu programu (dla Windows 7/8/10)
Użytkownik nie ma prawa dostępu do foldera c:/Users/Public/Documents (w którym znajduje się plik Baltie.INI).
Niezbędne są prawa do odczytu i zapisu. Można je ustawić jako administrator za pomocy prawego przycisku myszy na tym folderze, wybrać Właściwości, następnie zakładkę Zabezpieczenie i dla tego użytkownika ustawić potrzebne w/w uprawnienia za pomocą przycisku Edytuj.


Baltie 3 - instalacja w innych systemach operacyjnych

  Linux   Nowy opis instalacji dla: Ubuntu, Debain, Raspbian, Mint, Fedora   |   Starszy opis instalacji dla Ubuntu 10
  Apple (macOS, iOS), Android   - zamiast Baltie 3 użyj Baltie Web

Baltie 4 C# - instalacja - problem z DirectX

  Jeżeli w przypadku Windows 10 pojawi się przy instalacji problem z instalacja DirectX, proszę kliknąć prawym przyciskiem na pobranym programie setup.exe, wybrać Właściwości i ustawić zgodność z Windows XP SP3.
  Następnie uruchomić program setup.exe jako Administrator.


Baltie 4 C# - aktywacja off-line...


Informacje dla adminów - dla wszystkich produktów SGP

Installation All products
In order to receive the exit code, the installation must be executed using the complete zipped package. Selfextractor (third-party application) does not return installer's exit code.

Parameters accepted by the installer
/lang=czSets setup language and preconfigures application to run in czech localization, when not specified, default english will be set.
/silentPassive, unattended installation. User can see progress, but no invervention is required.
/verysilentSilent installation. No window is shown at all.
/log=logfileSaves complete installation log. Necessary for determinig possible installation problems as the log contains exit codes from all systems component needed by the application.
/forceofflineForces setup to use locally present packages.

Cicha instalacja:
B3: setup.exe /lang=pl /verysilent /forceoffline
B4: b4_lic_setup.exe /lang=en /verysilent /forceoffline

Exit codes
0OK
1-999Inno Setup exit codes, details are to be found at http://www.jrsoftware.org/ishelp/topic_setupexitcodes.htm
1000General error (setup aborted)
2100Microsoft .NET setup failure
2101Microsoft .NET web setup failure
2110Microsoft .NET language pack setup failure
2200Microsoft DirectX setup failure
2201Microsoft DirectX web setup failure
2300SGP product setup failure

Details for respective component are present in the generated log file.
Błędy dotyczące aktywacji Wszystkie produkty
Covers both on-line and off-line activation and license check during application startup. Valid for all SGP products (Baltie 3, Baltie 4 C#, Studio C#, SimpleUML). Only the most common and errors are listed.


BłądZnaczenie
1-7002 Server communication error.
Nie można połączyć się z serwerem. Sprawdź swoje połączenie internetowe lub ustawienia zapory.
Niektóre zapory lub ustawienia ochrony w komputerze mogą powodować niedostępność serwera aktywacji SGP.
Spróbuj połączenie testowe..., które próbuje połączyć się z naszymi usługami aktywacji oraz publicznie dostępnym serwerem. Jeśli nie możesz połączyć się z serwerem aktywacji SGP lub program podczas aktywacji zgłasza wciąż ten sam błąd (serwer aktywacji jest niedostępny), to wystarczy, jeśli w zaporze lub w innym narzędziu zabiezpeczenia na swoim komputerze umożliwisz komunikację internetową dla programu, który chcesz uruchomić (np. SGP.B4.exe itp.).
Jeśli ten błąd pojawi się przy aktywacji a problemu nie rozwiążą powyższe czynności, spróbuj aktywować program off-line.
10-1000 Invalid license code.
Check if you have entered the licence code properly. License code is case insensitive.
10-1003 License expired.
License validity has expired. You need to purchase license validity prolonging.
10-1004 License activation is denied.
License was denied for some reason. Contact us to resolve this situation.
10-1005 Maximum number of allowed activation reached.
During non-commandline activation, request for additional activation, with specifying the reason, can be sent.
10-1006 No rights to activate for given UID and password.
If you're trying to activate school license, make sure you are registered on SGP server as this school's teacher or student.
10-1201 License is not licensing this product.
Check your license if it is released for the product you are activation. In your SGP Account, all licensed products are listed near the license code.
10-2006 Special license is not for student or student cannot activate it.
Student must be registered on the SGP server as a student at school with this license. For green license, the student must be allowed to activate it explicitely.
11-1101 Password error. Wrong password or UID.
Check your UID and password by logging in you SGP Account. You can ask for new password in the log-in dialog.
11-1102
Generating an activation log B4, Studio, SimpleUML
When you are unable to activate even when you have checked your connection, your password works (you can log in to your SGP Account) and the licence code is entered properly, you can generate an activation log and send it to us for evaluation so we can help you.
To generate the log, execute the applicatin with the parameter /TA=4.

If you are not familiar with command-line executing of application, do the following*:

1)Open "Run" dialog from Start menu either by selection Start -> Run or by pressing key combination Win+R. If any text is in the dialog, delete it.
2)Right-click on the "SGP Baltie 4 C#" icon on the desktop, and select "Properties".
3)Copy the content of the Target field. It contains the application executable together with it's full path.
4)Paste it to the Run dialog and add /TA=4 at the end (separate it with space).
5)When the command looks like "C:\Program Files\SGP Systems\SGP Baltie 4\SGP.B4.exe" /TA=4, run it (press OK button or hit Enter).
6)After you quit the application, you will find the log named SGP.B4.log on the Desktop.

* SGP Baltie 4 C# was selected as an example, the steps are the same also for SGP C# Studio and SGP SimpleUML.
Command-line activation All products
Application parameters for command-line activation are:

<app> /ACTIVATE /LICENSE="license code" /UID=UID /PASSWORD="password"

where <app> can be Baltie.exe, SGP.B4.exe, SGP.Studio.exe or SimpleUML.exe.

The password is not transmitted in the open form, but to ensure it's safety (e.g. not store localy in command line history or execution logs) we suggest you to set up temporary password for the purpose of unattended activation.

The parameters are case sensitive.

Cicha instalacja + aktywacja:
B3: setup.exe /lang=pl /verysilent /forceoffline /ACTIVATE /LICENSE="kod licencyjny" /UID=UID /PASSWORD="hasło"
B4: b4_lic_setup.exe /lang=en /verysilent /forceoffline /ACTIVATE /LICENSE="kod licencyjny" /UID=UID /PASSWORD="hasło"

Exit codes
0OK
2000General command-line activation error.
2001At least License and Password parameters need to be set.
ppccccTransferred activation error from activation error code.
  pp = error prefix (before the dash)
  cccc = error number (after the dash)
Errors related to reading/writing the activation data B3
 Registration data write:
 > 0 - registration number error
  -1 - invalid registration number checksum
  -2 - invalid user data checksum
 < -1000 - i/o error (i/o error code (=IOResult) is -Result-1000)
  
  Najczęstszy błąd jest error -1005. To jest błąd zapisu na dysk.
   Nie masz uprawnień do zapisu do katalogu (z zainstalowanym programem), w którym program tworzy plik licencyjny BALTIE.RDT.
   a) Uruchom Baltie.exe jako administrator (kliknij prawym przyciskiem myszy na plik Baltie.exe i wybierz Uruchom jako administrator)
     i aktywuj program. To najlepsze rozwiązanie, ponieważ Baltic zostanie aktywowany dla wszystkich użytkowników komputera.
   b) Możesz także ustawić uprawnienia dla folderu.
     We właściwościach folderu z zainstalowanym programem (prawy przycisk myszy -> Właściwości -> Bezpieczeństwo)
     ustaw Pełny dostęp dla wszystkich użytkowników. 

 Registration data read              
  -2 - invalid user data checksum
  -3 - invalid file format
  -4 - invalid registration version (SGP of the version
    cannot be used with this registration
  -5 - valid registration expiration due to limited duration
  -6 - valid registration expiration due to out-of-date condition
  -7 - invalid computer (not runnning on the registration computer)
 < -1000 - i/o error (i/o error code (=IOResult) is -Result-1000)

 IOResult error codes can be found here - http://www.felgall.com/doserr.htm
    
Allowing network locations B4, Studio
Dialog box:

Security

The project location is not fully trusted by the .NET runtime. ...


This is security limitation of Microsoft .NET Framework runtime which Baltie 4 / Studio utilizes and that limits .NET Framework code execution from network locations.
We have created and deployed togerher with the application tool called SGP Policy configurator which, in simple way, allows you to add network location to the safe locations.
© 1978-2024 SGP Systems